Reitsma Advocaten

Gefinancierde rechtshulp

Niet iedereen hoeft de advocaatkosten volledig zelf te betalen. Soms betaalt de overheid mee. Om te zien of u daarvoor in aanmerking komt kunt u het Juridisch Loket bezoeken op juridischloket.nl. Daar kunt u ook terecht met vragen op een breed juridisch terrein.

Ons kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand. High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen Raad en rechtsbijstandverleners. High Trust maakt het proces van verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger door een duurzame samenwerking. Hierbij staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal.

Afbeeldingsresultaat voor high trust