Reitsma Advocaten

Huur-en woonrecht

Problemen die ontstaan tussen huurder en verhuurder, bemoeienissen van de gemeente met uw woning - of u nu huurder of verhuurder/eigenaar bent - ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

Concreet kunt u denken aan de volgende situaties:


 
  • uw verhuurder wil de huurovereenkomst beëindigen, is dat mogelijk?
  • uw huurder gedraagt zich niet als goed huurder, wat kan hieraan worden gedaan?
  • kan de huur worden opgezegd en om welke redenen?
  • u bent het niet eens met het voorstel betreffende een nieuwe huurprijs;
  • u wilt veranderingen aanbrengen in de woning, kan dat zomaar, en wie moet dat betalen?
  • de woning heeft te kampen met achterstallig onderhoud, welke weg kan het beste worden bewandeld?
  • de gemeente heeft een aanschrijving gestuurd of een dwangsombesluit wegens de wijze van bewoning, wat kan de huurder of eigenaar hiermee doen?

Uiteraard is dit geen volledige opsomming van alle problemen die met huren en wonen te maken hebben. Wel kunnen ze voor u persoonlijk zeer ingrijpend zijn.

Indien u onverhoopt met een procedure wordt geconfronteerd - u wordt gedagvaard - en u heeft nog geen advocaat, dan is het zeker van belang dat u zo snel mogelijk - vóór de datum waarop u voor de rechter moet verschijnen - met één van onze advocaten contact opneemt voor een afspraak.