Reitsma Advocaten

Erwin Reitsma

Voor mijn overstap naar de advocatuur in 2000 was ik werkzaam in de accountancy (MKB) en als instellingsdirecteur bij het Ministerie van Justitie. Vanaf 2003 werk ik zelfstandig als advocaat en in 2017 heb ik dit kantoor opgericht.

Mijn cliënten zijn ondernemers en particulieren. Ik adviseer en procedeer op het gebied van erfrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht en handelsrecht.

Aangezien er in de afgelopen jaren een steeds grotere vraag naar mijn ondersteuning op het gebied van erfrecht is ontstaan, heb ik besloten mij toe te gaan leggen op de specialisatieleergang Erfrecht. Ik heb die leergang in juli 2019 succesvol afgesloten met het oordeel Cum Laude. Inmiddels ben ik ook lid van een specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten, namelijk de "Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland" (VEAN).
 
Naast de hierboven genoemde rechtsgebieden ben ik bij uitstek thuis in het ambtenarenrecht. Er zijn heel veel ambtenaren in Nederland werkzaam voor het Rijk (bijvoorbeeld bij DJI, Politie, IND, DTV) , Provincie en Gemeenten. Op dit specifieke gebied adviseer en procedeer ik zowel voor overheden als voor ambtenaren.

Mijn motto is: voorkomen is beter dan genezen.
Procederen is helaas niet goedkoop. Dus als een rechtzaak kan worden vermeden met een goed contract of gewoon een goed gesprek, dan heeft dat mijn voorkeur. Maar soms kan het niet anders en moet er toch geprocedeerd worden. En dan ga ik er voor!

U krijgt van mij een goed advies, op voorhand een duidelijke inschatting van de zaak. De kosten en baten bespreken wij vooraf. Open en eerlijk.

Erwin Reitsma