Reitsma Advocaten

Erwin Reitsma

Voor mijn overstap naar de advocatuur in 2000 was ik werkzaam in de accountancy (MKB) en als instellingsdirecteur bij het Ministerie van Justitie. Vanaf 2003 werk ik zelfstandig als advocaat en in 2017 heb ik dit kantoor opgericht.

Mijn cliënten zijn ondernemers en particulieren. Ik adviseer en procedeer op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht en handelsrecht.
 
Daarnaast ben ik bij uitstek thuis in het ambtenarenrecht. Er zijn heel veel ambtenaren in Nederland werkzaam voor het Rijk (bijvoorbeeld bij DJI, Politie, IND, DTV) , Provincie en Gemeenten. Op dit specifieke gebied adviseer en procedeer ik zowel voor overheden als voor ambtenaren.

Mijn motto is: voorkomen is beter dan genezen.
Procederen is helaas niet goedkoop. Dus als een rechtzaak kan worden vermeden met een goed contract of gewoon een goed gesprek, dan heeft dat mijn voorkeur. Maar soms kan het niet anders en moet er toch geprocedeerd worden. En dan ga ik er voor!

U krijgt van mij een goed advies, op voorhand een duidelijke inschatting van de zaak. De kosten en baten bespreken wij vooraf. Open en eerlijk.

Erwin Reitsma